Uzman Görüşü

UZMAN GÖRÜŞÜ

Uzman Görüşü alarak hukuk mücadelenize katkıda bulunun!

Bir Bilene Danışayım
Uzman Görüşü

UZMAN GÖRÜŞÜ

Uzman Görüşü alarak hukuk mücadelenize katkıda bulunun!

Bir Bilene Danışayım

Uzman Görüşü Nedir?

Uzman Görüşü, dava öncesi ya da dava esnasında davalı ve/ya davacının mevcut iddiasını veya savunmasını teknik açıdan ispat kabiliyetini güçlendirmek amacıyla konusunda bilgili ve tecrübeli uzmanlardan bireysel olarak ya da kanuni vekilleri (avukat) aracılığıyla talep ettikleri, delil niteliğindeki rapora denir.

Uzman Görüşünün Hukuki Dayanağı Nedir?

Uzman Görüşü, Ceza Usul Muhakemesi Kanunu madde 67 ile düzenlemeye tabi tutulmuş ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 293 ile de Özel Hukuk uyuşmazlıklarında delil sistemi içerisinde yer alan uygulamadır.

Bilirkişi.Net Uzman Görüşü Danışmanlığı Hizmet Aşamaları

Hizmet Aşamaları - Ön Görüşme

Ön Görüşme

İletişim Formunda belirtilen telefon numarası Bilirkişi.Net Proje Yöneticisi tarafından aranarak konu hakkında detaylı bir Ön Görüşme yapılır.

Araştırma

Ön Görüşme neticesinde alınan detaylı bilgiler ve evraklar bir araya getirilerek konu ile ilgili bir proje başlatılır ve Araştırmaya başlanır.

Teklif

Yapılan araştırma neticesinde uzmanlar tarafından rapor yazma bedeli ve teslim tarihi Proje Yöneticisine bildirilir. Bu veriler ışığında hazırlanan fiyat ve teslim tarihini içeren Teklif danışana sunulur.

Ücret

Verilen teklifin onaylanması neticesinde teklifte belirtilen söz konusu Ücret Danışan tarafından Bilirkişi.Net banka hesabına yatırılır.

Rapor Yazımı

Verilen belgeler doğrultusunda Rapor Yazımına başlanır. Uzman tarafından dosya hakkında talep edilebilecek her türlü ek bilgi ve belge danışandan talep edilir.

Teslim

Yazılan rapor Bilirkişi.Net Proje Yöneticisi tarafından Islak ya da Elektronik imzalı bir şekilde 3 nüsha halinde Danışana Teslim edilir.

Bilirkişi.Net Uzman Görüşü Danışmanlığı Hizmet Aşamaları

Hizmet Aşamaları - Ön Görüşme

Ön Görüşme

İletişim Formunda belirtilen telefon numarası Bilirkişi.Net Proje Yöneticisi tarafından aranarak konu hakkında detaylı bir Ön Görüşme yapılır.

Araştırma

Ön Görüşme neticesinde alınan detaylı bilgiler ve evraklar bir araya getirilerek konu ile ilgili bir proje başlatılır ve Araştırmaya başlanır.

Teklif

Yapılan araştırma neticesinde uzmanlar tarafından rapor yazma bedeli ve teslim tarihi Proje Yöneticisine bildirilir. Bu veriler ışığında hazırlanan fiyat ve teslim tarihini içeren Teklif danışana sunulur.

Ücret

Verilen teklifin onaylanması neticesinde teklifte belirtilen söz konusu Ücret Danışan tarafından Bilirkişi.Net banka hesabına yatırılır.

Rapor Yazımı

Verilen belgeler doğrultusunda Rapor Yazımına başlanır. Uzman tarafından dosya hakkında talep edilebilecek her türlü ek bilgi ve belge danışandan talep edilir.

Teslim

Yazılan rapor Bilirkişi.Net Proje Yöneticisi tarafından Islak ya da Elektronik imzalı bir şekilde 3 nüsha halinde Danışana Teslim edilir.

Uzman Görüşü almak, dava dosyanızı analiz ettirmek ya da danışmanlık almak istiyorsanız formu doldurmanız neticesinde Proje Yöneticimiz sizinle hemen iletişime geçecektir.

Bir Bilene Danışayım