Adli Belge İnceleme

Adli belge inceleme temel olarak bilimsel yöntemlerin ve analitik tekniklerin kullanılarak şüpheli belge hakkında delil oluşturulmasını sağlayan bilimsel bir disiplindir.

Bir Bilene Danışayım

Adli Belge İnceleme

Adli belge inceleme temel olarak bilimsel yöntemlerin ve analitik tekniklerin kullanılarak şüpheli belge hakkında delil oluşturulmasını sağlayan bilimsel bir disiplindir.

Bir Bilene Danışayım

Adli Belge İnceleme Nedir?

Adli belge, bir olayın kanıtlanmasında veya bir hak doğması ve bunun araştırılmasında kullanılan her türlü evrak, not, mektup gibi belgeleri kapsayan bir olgudur.

Adli Belge İnceleme konusu da bu adli belgeler üzerinde doğruluğu kanıtlamak için yapılan işlemleri oluşturur. Var olan doküman şüpheliyse, adli belge inceleme ile bunun üzerinde yapılan değişiklikler, hasarlar, sahte olup olmadığı gibi konular uzmanlar tarafından belirlenir.

Bunun yanında belgenin orijinalliği ve özgünlüğü de adli belge inceleme ile tespit edilebilir.

Adli belge inceleme temel olarak bilimsel yöntemlerin ve analitik tekniklerin kullanılarak şüpheli belge hakkında delil oluşturulmasını sağlayan bilimsel bir disiplindir.

Hangi durumlarda adli belge incelemesine gidilir?

 • Evrak ya da belge üzerinde yapılmış olan sahteciliklerin incelenmesi (ekleme, tahrifat, karalama, düzeltme, değiştirme vb.)
 • Evrak ya da belge üzerindeki imzanın bir başka evraka transfer edilip edilmediğinin incelenmesi
 • Birden çok imzanın tek bir imza ile kıyaslanması
 • Evrak ya da belge üzerindeki imza ve kıyaslanan imzanın aynı kişi tarafından atılıp atılmadığının incelenmesi
 • Bir belge üzerindeki imzanın ya da imzaların kişiye ait daha önceden atılmış olan imza örnekleri(samimi imza örnekleri) ile karşılaştırarak o kişinin eli ürünü olup olmadığını değerlendirilmesi

Adli belge inceleme konusunda uzman ekibimiz çözüme ulaştırdığımız adli belge inceleme disiplini içerisinde yer alan birçok örnek bulunmaktadır.

 • Yerime imza atılmış benim olmadığını ispat etmek istiyorum.
 • Sahte imza ile haklarımızı hibe ettiğimize dair evrak düzenledi. Özel Bilirkişi İncelemesi talep ediyorum.
 • Satış senedi konulu sözleşme kapsamında yer alan Ö.A imzası sahte olup bu hususta tarafınızdan görüş alma gereği hasıl olmuştur. Diğer sözleşmeler Ö.A’nın imza mukayesesi için sunulmuştur.
 • Göndermiş olduğum fotoğraf üzerindeki yazının örnekteki yazı sahibi tarafından yazılıp yazılmadığı konusunda tarafsız bir inceleme yapılmasını talep ediyorum.
 • İmza sirkümüzde yar alan imzalar ile incelenmesi için göndermiş olduğum senetteki imzayı kıyaslayabilir misiniz?
 • Ekte imzaları yerimize attığına daire şüphelendiğimiz ikinci kişinin biri ayakta attığı diğeri oturarak atmış olduğu kendi imzasıdır. Bunun incelenip eğer o kişiye ait ise tüm işlemlerimize devam edip gerekli raporu almak istiyoruz.

Bilirkişi.Net Uzman Görüşü Danışmanlığı Hizmet Aşamaları

Bilirkişi.Net Uzman Görüşü Danışmanlığı Hizmet Aşamaları

Hizmet Aşamaları - Ön Görüşme

Ön Görüşme 

Araştırma

Teklif

Ücret

Rapor Yazımı

Teslim

Adli Belge İnceleme Uzmanlarımızdan bilgi almak, belgelerinizi analiz ettirmek ya da danışmanlık almak istiyorsanız formu doldurmanız neticesinde Proje Yöneticimiz sizinle iletişime geçecektir.

Bir Bilene Danışayım