marka-tasarim-patent

Tasarım Benzerlik İncelemesi

Tasarım Benzerlik İncelemesi Nedir?

Endüstriyel tasarım tescilleri TPE de başvuru tarihlerinden itibaren kazandıkları haklarla ilgili KHK’lar ile koruma altındadır. Tasarımlarınızın rakip firma, kötü niyetli şahıslar vb. taraflarca taklit edilmesi sonucu oluşan hak kayıplarının engellenmesi ve giderilmesi için Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerine açılacak davalarla tasarımlarınızın taklit edildiğini, tescilden doğan haklarınıza tecavüzü ispatlanabilmektedir. Usulsüz kullanımlar engellenebilir, tecavüze konu firmalara yaptırım talebinde bulunabilinir.

Endüstriyel Tasarım Benzerlik İncelemesi alanları aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

 • Tasarım hakkına tecavüzün tespiti

  Tescilli tasarım ile taklit eden tasarım arasında benzerlik derecesinin belirlenmesidir. Tasarımlar görsel, teknik ve ürünün doğası gereği sahip olduğu zorunluluklar dışında kalan sınırlara dair detaylı ve karşılaştırılmalı aynılık ve farklılıkların tespitinin yapılmasıdır. Yapılan detaylı inceleme sonucu Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerince tescilli tasarımın haklarına tecavüzün oluştuğuna dair karar verilebilir.

 • Tasarım tescil hükümsüzlüğünün tespiti

  TPE de kayıtlı bir tasarım tescilinin yeni olup olmadığı, ayırt edicilik vasfının olup olmadığının tespitidir. Uzman görüşü, ilgili tasarım ile dava dışı ürünlerin görsel, teknik ve ürünün doğası gereği sahip olduğu zorunluluklar dışında kalan sınırlara dair detaylı ve karşılaştırılmalı aynılık ve farklılıkların değerlendirilmesi ile yenilik ve ayırt edicilik vasfına sahip olup olmadığının tespitini içerir.

 • Tasarımın yenilik vasfının değerlendirilmesi

  Bir tasarım tescil tarihinden önce, dünya üzerinde daha önce tescillenmiş olsun ya da olmasın başka herhangi bir tasarıma benziyor ya da o ürün ile aynı ise yeni değildir. Yeni olmayan bir ürün TPE’de tescilli olmasa bile hükümsüzlük davalarına konu olabilir ve Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerince tescilin hükümsüzlüğüne karar verilebilir.

 • Tasarımın ayırt edicilik vasfının değerlendirilmesi

  Bir tasarım tescil tarihinden önce, dünya üzerinde daha önce tescillenmiş olsun ya da olmasın başka herhangi bir tasarıma benziyor ya da o ürün ile aynı ise yeni değildir. Yeni olmayan bir ürün TPE’de tescilli olsa bile hükümsüzlük davalarına konu olabilir ve Fikri ve Sınaii Haklar Mahkemelerinde tescilin hükümsüzlüğüne karar verilebilir.

Faydalı Model / Patent İncelemesi

Faydalı Model / Patent İncelemesi Nedir?

Faydalı Model/ Patent tescilleri TPE de başvuru tarihlerinden itibaren kazandıkları haklarla ilgili KHK’lar ile koruma altındadır. Patentlerinizin rakip firma, kötü niyetli şahıslar vb taraflarca tecavüze konu olması sonucu oluşan hak, kullanım ve itibar kayıplarının engellenmesi ve giderilmesi için Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerine açılacak davalarla patent haklarınıza tecavüzü ispatlanabilmektedir. Usulsüz kullanımlar engellenebilir, tecavüze konu firmalara yaptırım talebinde bulunabilinir.

Faydalı Model / Patent İncelemesi alanları aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

 • Faydalı model / Patent tesciline tecavüzün tespiti

  Tescilli Faydalı model / Patent ile taklit eden Faydalı model / Patent arasında benzerlik derecesinin belirlenmesidir. Patentler istemlerinde yazan açıklamalar, teknik detaylı ve karşılaştırılmalı olarak aynılık ve farklılıkların tespitinin yapılmasıdır.

 • Faydalı model / Patent tescilinin hükümsüzlüğünün tespiti

  TPE de kayıtlı bir faydalı model/ patent tescilinin yeni olup olmadığı, ayırt edicilik vasfının olup olmadığının tespitidir. Uzman görüşü, ilgili faydalı model / patent ile dava dışı patentlerin istemlerindeki açıklamalar, teknik detaylı ve karşılaştırılmalı aynılık ve farklılıkların değerlendirilmesi ile yenilik ve ayırt edicilik vasfına sahip olup olmadığının tespitini içerir.

 • Faydalı model / Patentin yenilik vasfının incelenmesi

  Bir faydalı model / patent tescil tarihinden önce, dünya üzerinde daha önce tescillenmiş olsun ya da olmasın başka herhangi bir patent ya da sisteme (ilgili patente benzer bir makine, ürün, sistem vb.) benziyor ya da o faydalı model / patent ile aynı ise yeni değildir.

  Yeni olmayan bir faydalı model / patent TPE’de tescilli olsa bile hükümsüzlük davalarına konu olabilir ve Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerince tescilin hükümsüzlüğüne karar verilebilir.

 • Faydalı model / Patentin buluş vasfının incelenmesi

  Bir faydalı model / patent tescilindeki istemlerinde bulunan açıklamalar ışığında yeni bir buluş daha önce açıklanmamış ve tescillenmemiş bir buluşu ifade etmiyor ise yine hükümsüzlük davalarına konu olabilmektedir. Faydalı modelinizin ya da patentinizin buluş vasfı içerip içermediğinin tespiti için bir uzman mütalaasına başvurabilirsiniz.

Marka + Şekil Benzerlik İncelemesi

Marka + Şekil Benzerlik İncelemesi Nedir?

Marka / Şekil tescilleri TPE de başvuru tarihlerinden itibaren hak sahibine kazandırdıkları haklarla berber ilgili KHK’lar aracılığıyla koruma altındadır. Markalarınızın rakip firma, kötü niyetli şahıslar vb. taraflarca kullanım haklarına tecavüze konu olması sonucu oluşan hak, kullanım ve itibar kayıplarının engellenmesi ve giderilmesi için Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerine açılacak davalarla marka haklarına tecavüzün tespiti ispatlanabilmektedir. Usulsüz kullanımlar engellenebilir, tecavüze konu firmalara yaptırım talebinde bulunabilinmektrdir.

Marka + Şekil Benzerlik İncelemesi alanları aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

 • Marka hükümsüzlüğünün değerlendirilmesi

  Tescilli markaların hükümsüzlük halleri ve hükümsüzlük talepleri davalarında ilgili markanın ayırt edicilik ve KHK’lar ile belirtilen maddelere göre incelemelerini içeren değerlendirmedir. Uzman mütalaası markanın isim + şekil ve kayıtlı olduğu mal ve hizmetlere ilişkin hazırlanır. Markanın mal ve hizmetine ilişkin hükümsüzlük marka + şekil tescili etkilemez.

 • Marka hakkına tecavüzün tespiti

  Markanızın başka taraflarca taklit edildiğini, benzerinin kullanıldığını, iyi ya da kötü niyetli suistimal edildiğini düşünüyorsanız Fikri ve sınai haklar mahkemelerine marka haklarına tecavüz davası açabilirsiniz. Uzman mütalaası taklit edilen marka ile taklit marka arasında benzerlik incelemesi yaparak tecavüze konu olup olmadığına dair değerlendirme içerir.

 • Marka iptalinin değerlendirilmesi

  Sınai Mülkiyet kanununda belirtilen haller dahilinde yapılan inceleme ile markanın iptali şartlarının doğup doğmadığı konusunda değerlendirmedir.

 • Marka tipolojik (görsel) benzerlik incelemesi

  Marka hakkına tecavüz ve markanın hükümsüzlüğü davalarında benzerlik incelemeleri ağırlıklı isim ve varsa şeklin (logo) görsel ve tipografi olarak değerlendirilmesini içerir.

 • Marka fonetik (işitsel) benzerlik incelemesi

  Marka hakkına tecavüz ve markanın hükümsüzlüğü davalarında benzerlik incelemeleri sadece isim ve logonun görsel olarak karşılaştırılması ile yapılmaz. Fonetik benzerlik incelemesi, birbirleri ile okunuşu ve telaffuzu ile de benzerliklerinin değerlendirilmesini içerir.

 • Marka – Şekil (Logo) benzerliği inceleme

  Marka tesciliniz isim haricinde şekil (logo) içeriyorsa ve marka adınızın değil de marka şeklinizin taklit edildiğini düşünüyorsanız marka şekli inceleme için uzman mütaalası talep edebilirsiniz.

Marka, Tasarım ve Patent İncelemeleri ve Raporlanması teknik bilgi ve tecrübe gerektirir.

Marka, Tasarım Ve Patent İncelemeleri Talep Formu
Bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmamaktadır