Makale Sahibi: Av. Arb. Ümit ERDEM

KONUSUNDA UZMAN OLMAYAN BİLİRKİŞİ’NİN RAPORU’NA DAYANILARAK KARAR VERİLEMEZ…

AV. ARB. ÜMİT ERDEM [email protected]

05322941882

HMK’nun 266. maddesi hükmüne göre; çözümü Hukuk dışında, “özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren” hallerde, Bilirkişi’nin oy ve görüşünün alınması zorunludur. Bu durumda; seçilecek Bilirkişi’nin mesleği itibarıyla konunun uzmanı olması gerektiği kuşkusuzdur. 1

Gerçekten de; her halde seçilecek Bilirkişi’nin, mesleği itibarıyla konunun uzmanı olması gerekir. 2

Bilirkişi seçiminde HMK. hükümleri gözetilmeli, özellikle konunun uzmanı olup olmadığına dikkat edilmelidir. 3

/*/

Mahkeme’ce hükme dayanak alınan Bilirkişi Raporu, konunun uzmanı olmayan “…” bir Bilirkişi tarafından hazırlanmıştır. (BOZMA) 4

Her ne kadar Bilirkişi Raporu’nu hazırlayan, “…” sıfatıyla imza etmiş ise de, bu Bilirkişi’nin uzmanlık alanının … Adalet Komisyonu Bilirkişi Listesi’ne göre “…” olarak kayıtlı bulunduğu görülmüştür. Dava konusu olayın … kaynaklı olduğu düşünüldüğünde uzmanlık alanı gereğince bu Bilirkişi Raporu’na dayanılarak hüküm kurulması mümkün değildir. (BOZMA) 5

Mahkeme’ce hükme esas alınan Bilirkişi Raporu’nda … belirtilmiş olup, Bilirkişi’nin uzmanlığı itibarı ile uyuşmazlığın kapsam ve niteliğine göre düzenlenen Rapor, karar vermeye yeterli değildir. (BOZMA) 6

Mahkeme’ce Kusur Bilirkişi Raporu esas alınarak hüküm kurulmuş ise de; Bilirkişi Teslim Tutanağı’na göre hükme dayanak alınan Raporu düzenleyen Bilirkişiler’in “…”den oluştuğu, Bilirkişiler’in uzmanlık alanları itibariyle, … konu olayın tüm yönlerini kapsayan bilimsel ve teknik bilgiye sahip bulunmadıkları, yetersiz ve elverişsiz incelemeyle sonuca vardıkları Rapor’a dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalıdır. (BOZMA) 7

Her ne kadar Mahkeme’ce hükme esas alınan Bilirkişi Raporu’nda … belirtilmiş ise de; alınan Rapor hüküm kurmaya yeterli değildir. Zira söz konusu Rapor; “…” Bilirkişi tarafından hazırlanmış olup Bilirkişi’nin uzmanlık alanı, … hususunda Rapor hazırlamaya yeterli değildir. (BOZMA) 8

Bilirkişi’nin uzmanlık alanı anlaşılamadığı gibi, Rapor’da da sadece ismi bulunmaktadır. Rapor içeriğinde de; … olduğu şeklinde özensiz ve çelişkili ifadeler belirtilmiştir. Konusunda uzman olmayan Bilirkişi’den alınan Rapor’a dayanılarak hüküm verilemez. (BOZMA) 9

… olduğu bildirilmiş ise de, Bilirkişi Heyeti’nde “…” Bilirkişi bulunmayıp, …’nın tespiti, Rapor düzenleyen Bilirkişiler’in uzmanlık alanı dışındadır. (BOZMA) 10

Mahkeme’ce yapılan yargılama sonucunda Bilirkişi Raporu alınmış ise de; Bilirkişi’nin uzmanlık alanı mevcut uyuşmazlığı değerlendirme noktasından uzaktır. (BOZMA) 11

Davacı tarafından, … iddiası ile tazminat talebinde bulunulmuş, Mahkeme’ce bu konuda hükme esas alınan Bilirkişi Raporu ise; “…” Bilirkişi tarafından düzenlenmiş olup, Rapor, söz konusu Bilirkişi’nin uzmanlığı itibarı ile bu konudaki uyuşmazlığın kapsam ve niteliğine göre karar vermeye yeterli değildir. (BOZMA) 12

Bilirkişi Heyeti’nde; “…” (ünvanlı) 2 akademisyen kişi ile “…” (ünvanlı) 1 kişinin bulunduğu, bu kişilerden sadece … isimli Bilirkişi’nin uzmanlığının “…” olarak belirtildiği anlaşılmıştır. Bu haliyle bilgisine başvurulan Bilirkişiler’in … alanında uzman olmadıkları gibi, sundukları Rapor’da; …’ne dair kesin bir tespite yer verilmediği, davacının … iddiasının değerlendirilmediği ve … tartışılmadığı görülmektedir. (BOZMA) 13

Mahkeme’ce bir “…” ve “…” Bilirkişi’den Rapor alınmış ise de Bilirkişiler’in uzmanlık alanlarının konuya ilişkin olmaması ve … nedeniyle eksik olmuştur. (BOZMA) 14

Mahkeme’ce, “…” ve “…” Bilirkişileri’nden ayrı ayrı alınan Raporlar hükme esas alınmak suretiyle karar verilmiş ise de; “…” Bilirkişi’nin uzmanlık alanı itibariyle tarafların iddia ve savunmalarının tamamını karşılamasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. (BOZMA) 15

Her ne kadar dosya kapsamında Bilirkişi Raporu alınmış ise de, Rapor; söz konusu Bilirkişi’nin uzmanlığı itibarı ile uyuşmazlığın kapsam ve niteliğine göre karar vermeye yeterli değildir. (BOZMA) 16

Mahkeme’ce Bilirkişi İncelemesi yaptırılmış ise de, Bilirkişiler’in uzmanlık alanı dışında kalan hususlar bulunduğu, (… gibi) bizzat bu Bilirkişiler’ce beyan edilmiştir. (BOZMA) 17

Mahkeme’ce; hükme dayanak alınan Rapor’u düzenleyen Bilirkişiler’in, uzmanlık alanı itibariyle, … tüm yönlerini kapsayan bilimsel ve teknik bilgiye sahip bulunmadıkları gibi; Bilirkişiler tarafından … denetime elverişsiz ve yetersiz incelemeyle sonuca vardıkları, … eksik inceleme ve araştırmayla dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırıdır. (BOZMA) 18

/*/

AV. ARB. ÜMİT ERDEM https://www.legalkitabevi.com/umit-erdem-w16595.html

1 Yargıtay (3.) Hukuk Dairesi 2016/17988 E., 2018/5439 K., 17.05.2018 K. 2 Yargıtay (3.) Hukuk Dairesi 2019/5814 E., 2020/653 K., 03.02.2020 K. 3 Yargıtay (15.) Hukuk Dairesi 2018/2642 E., 2018/4205 K., 01.11.2018 K. 4 Yargıtay (3.) Hukuk Dairesi 2020/939 E., 2020/2344 K., 16.03.2020 K. 5 Yargıtay (13.) Hukuk Dairesi 2018/5707 E., 2019/12687 K., 17.12.2019 K. 6 Yargıtay (17.) Hukuk Dairesi 2017/2527 E., 2019/11856 K., 11.12.2019 K. 7 Yargıtay (10.) Hukuk Dairesi 2019/4959 E., 2019/6880 K., 01.10.2019 K. 8 Yargıtay (17.) Hukuk Dairesi 2016/18447 E., 2019/8027 K., 16.09.2019 K. 9 Yargıtay (19.) Hukuk Dairesi 2018/1300 E., 2019/4346 K., 16.09.2019 K. 10 Yargıtay (3.) Hukuk Dairesi 2019/1796 E., 2019/4174 K., 07.05.2019 K. 11 Yargıtay (19.) Hukuk Dairesi 2017/4457 E., 2019/1034 K., 20.02.2019 K. 12 Yargıtay (17.) Hukuk Dairesi 2015/18266 E., 2019/120 K., 15.01.2019 K. 13 Yargıtay (3.) Hukuk Dairesi 2018/3730 E., 2018/11540 K., 14.11.2018 K. 14 Yargıtay (19.) Hukuk Dairesi 2017/10 E., 2018/5123 K., 22.10.2018 K. 15 Yargıtay (13.) Hukuk Dairesi 2015/39056 E., 2018/6066 K., 22.05.2018 K. 16 Yargıtay (17.) Hukuk Dairesi 2015/14768 E., 2018/3680 K., 02.04.2018 K. 17 Yargıtay (3.) Hukuk Dairesi 2017/5546 E., 2018/2878 K., 22.03.2018 K. 18 Yargıtay (10.) Hukuk Dairesi 2015/14877 E., 2018/862 K., 13.02.2018 K.

Av. Arb. Ümit ERDEM tarafından kaleme alınanKonusunda Uzman Olmayan Bilirkişi’nin Raporu’na Dayanılarak Karar Verilemez… başlıklı makalenin tüm hakları yazarına aittir. Bilirkişi.Net yazardan aldığı özel izinle bu makaleyi yayınlamaktadır. Bu makale 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında korunmaktadır.