2016 Yılı Bilirkişi Listesi
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nca 2016 yılı bilirkişi başvurularının incelenmesi sonucu “uygun görülen uzmanlık alanları” ve “bilirkişi olmaya hak kazanan” kişilere ait liste bu linktedir.

 

Tüm Branşlardaki Bilirkişilere hayırlı olması dileklerimizle.