“Özel Bilirkişi Raporu Davanın Seyrini Bile Değiştirebiliyor!” – MedyaMola.com röportajımız.

2012 yılından bu yana hem hukuk profesyonellerine danışmanlık ve aracılık hizmeti veren, hem de çeşitli davalar için talep üzerine özel bilirkişi raporu hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti veren Bilirkisi.net’in firma yetkilisi Övkunt Ünal, sistemlerini ve hizmetlerini MedyaMola.com’a anlattı. Hazırlattıkları raporların zaman zaman davanın seyrini dahi değiştirdiğini belirten Ünal, “Özel bilirkişi raporu teoride biliniyor, ancak pratikte çok az uygulanan bir kurum” dedi.

Dinçer Bilgener

Özellikle çetrefilli davalarda mahkeme heyetinin en sık başvurduğu çözüm, bilirkişi atama yolu oluyor. Peki bu kurumun, mahkeme atamasından önce de çalıştırılabildiğini biliyor muydunuz? Hatta bu konuda uzmanlaşmış, tam dört yıldır sadece bu alanda hizmet veren bir firma olduğunu? Biz de bunu, Bilirkisi.net Firma Yetkilisi Övkunt Ünal’ı tanıdığımızda öğrendik ve MedyaMola.com okurları için kendisiyle bir söyleşi yaptık. Övkunt Ünal’ın anlattıklarına bakılırsa, özel bilirkişi raporu artık yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan bir uygulama. Ve yeri geldiğinde, mahkemenin seyrini bile değiştirebiliyor…

Bize Bilirkisi.net’i biraz anlatabilir misiniz?
Bilirkişi.Net 2012 yılında hukuk profesyonellerine danışmanlık ve aracılık yapmak üzere oluşturulmuş bir internet girişimidir. Çevremizde bulunan avukat arkadaşlarımızın bilirkişilik sistemi hakkındaki eleştirileri ve doğru uzmana ulaşma konusundaki sıkıntıları bize böyle bir sistemi kurmak için yol göstermiştir. Sistemin hukuki altyapısı uzman avukatlar tarafından hazırlandı ve avukatlık kanununa aykırı bir durum oluşturmamasına özen gösterildi.

“Sistemimiz Mahkemenin Bilirkişi Atamasıyla Benzer”

Bilirkişi.net’te müşterinin (danışanın) size gelmesinden mahkeme karar celsesine kadar süreç nasıl işliyor?
Sistem aslında çok basit işliyor. İnternet sitesinin çeşitli sayfalarında bulunan talep formlarının doldurulması ya da yapılan telefon görüşmesi neticesinde proje yöneticilerimize ulaşan talepler konu ile ilgili uzmanlara iletiliyor. Önceliğimiz gelen talebin rapor yazılması için gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi.
Eğer dosya talep doğrultusunda yazılabilir bir nitelikteyse uzman bilirkişi fiyat ve termin veriyor. Talep yapan fiyat ve termin konusunda bilgilendiriliyor. Eğer bu koşullar talep sahibi tarafından onaylanırsa proje ücreti firma banka hesabına transfer edilmesini müteakip proje başlatılıyor. Termin süresi içerisinde de rapor ıslak imzalı bir şekilde teslim ediliyor.
Eğer dosya talepler doğrultusunda yazılabilir bir nitelik taşımıyorsa talep edene bu durum ivedilikle bildirilip iş kabul edilmiyor.
Dosya tesliminden sonraki süreç tamamen talep edenin inisiyatifinde. Bilirkişi.Net Danışmanlık süreci rapor teslimi ile son buluyor.

“Uzman mütalaası” kavramını biraz açar mısınız?
Uzman Mütalaası Ceza Usul Muhakemesi Kanunu’nun 67’nci maddesi ile düzenlemeye tabi tutulmuş ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293’üncü maddesi ile de Özel Hukuk uyuşmazlıklarında delil sistemi içerisinde yer alan, Hukuki uyuşmazlıklarda Hâkimin Hukuk bilgisi dışında kalan özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda, somut uyuşmazlığa ilişkin, konusunda uzman kişi ve kurumlara hazırlatılarak dosyaya sunulan bilimsel bir rapordur.
Yukarıdaki literatürdeki tanım aslında şöyle açıklanabilir. Uzman mütalaası yeminli bilirkişilerin bireysel başvurular ile yazmış oldukları özel bilirkişi raporlarının genel ismidir. Taraf bilirkişiliği olarak da isimlendirilebilir. Bilirkişi.Net Özel Uzman Mütalaası yani taraf bilirkişiliği danışmanlığı yapmaktadır.

Mahkemelerin atadığı bilirkişiler ile Bilirkişi.net’in hizmetleri arasında ne gibi benzerlikler veya farklılıklar var?
Mahkemelerin atama sistemi ile Bilirkişi.Net çalışma sistemi arasında mantık ve işleyiş olarak çok büyük benzerlikler bulunmakta. Sistemimiz ile çözüm ortaklığı yapan uzmanlar Adli Yargı’da yemin etmiş olan bilirkişilerdir. Yani teknik olarak aynı kişilerle çalışıyoruz. Farklılıklar burada başlıyor. İstanbul ilini baz alırsak Adli Yargı Komisyonu tarafından belirlenen bilirkişi listesi tam olarak 8863 kişi. Bilirkişi.Net sisteminde tüm Türkiye’ye hizmet veren çok çeşitli uzmanlık alanlarında 1000’i aşan uzman protföyü bulunmakta. Bu sayının içerisinde Türkiye’nin çeşitli illerinden çözüm ortaklığı yaptığımız uzmanlarımız bulunmakta. Bizim iddiamız en doğru uzmana en kısa zamanda ulaşıp en makul fiyat avantajı sunarak yazılacak özel bilirkişi raporunun hem bilimsel hem de tarafsız olmasını sağlamak.

“Rapor İçin Gelen Talepler Dönem Dönem Değişebiliyor”

Size daha çok hangi konularda talep geliyor?
Ağırlıklı olarak Otomotiv, Gayrimenkul, İnşaat, Eğitim, Sağlık gibi sektörlerle çalışıyoruz. Ayrıca bahsi geçen sektörler dışında da uyuşmazlık olan her sektöre uzmanlarımızla birlikte en doğru çözümü üretiyoruz.
İmza incelemeleri, iflas erteleme iyileştirme projeleri, Görüntü incelemeleri ve iyileştirmesi, Ölüm ya da sakatlık durumunda destekten yoksun kalma hesabının yapılması, Tazminat hesaplamaları, Trafik kazası kusur tespiti, Kıdem tazminatı hesabı, Alacak hesaplamaları, İşgal tazminatı hesaplamaları, Bilişim alanında bilgi incelemeleri, Fikri ve Sınai Haklar konuları ,lisans, korsan yazılım inceleme ve tespitler, ve bunun gibi birçok dava konusunda bugüne kadar rapor hazırlanmasından ve sorunsuz bir şekilde teslim edilmesine kadar olan süreci başarılı bir şekilde yönettik.
Hizmetlerimizi Bireysel ve Kurumsal olarak sadece nitelendiriyoruz. Hem bireysel hem de Kurumsal danışanlarımızın almış olduğu hizmetler için aynı özeni ve aynı emeği veriyoruz.
Çok ilginç bir istatistiki veriyi sizlerle paylaşabilirim. Yılın bazı dönemlerinde sadece imza incelemesi ya da sadece iflas erteleme danışmanlığı ile ilgili taleplerle karşılaşıyoruz.
Bu dönemsellik içeren taleplerin Türkiye genelinde basında çıkan ilgili haberlerin oluşturduğu farkındalık neticesinde sistemimize yönlendirildiği düşüncesindeyiz. Mesela 2016 Ocak ayı itibarı ile İflas erteleme, İyileştirme raporları ve bu iyileştirme raporlarının tarafsız eleştirileri için yükselen bir talep grafiğine sahibiz.

Peki, kurumsal hizmetler çerçevesinde neler yapıyorsunuz?
Kurumsal hizmetlerin çerçevesini daha geniş çizebiliriz. Örnekleyerek açıklamaya çalışayım. Yurtdışına hizmet ya da ürün üreten bir firmasınız. Kurumsal olarak büyümek istiyorsunuz. Bu konuda yine konusunda en yetkin ve bu konularda çalışan çözüm ortağımız akademisyen bilirkişilerle birlikte danışmanlık veriyoruz. Ya da gayrimenkul sektöründe çalışan bir firmasınız. Yapmış olduğunuz yatırımların mevcut durum tespitlerini yapmak ve bunu bir dosya haline getirip olası ihtilafların önüne geçmek maksatlı kullanmak istiyorsunuz. O zaman Bilirkişi.Net yapılacak işin niteliğine göre bir ekiple size istediğiniz hizmeti eksiksiz bir şekilde hazırlayarak aynı zamanda gerektiği durumda mahkemede de delil niteliğinde olan bir rapor sunuyor. Sektörel bazda yeni bir girişimsiniz ve risklerinizi bilmek istiyorsunuz, uzmanlarımız sizler için risk analizleri yaparak size risk haritanızı hazırlıyor ve daha güvenli adımlar atıyorsunuz. Bu ve bunun gibi birçok örnek aslında verdiğimiz hizmetin ufak bir bölümü.

“Profesyonel, Güvenilir ve Doğru Hizmet Veriyoruz”

Bugüne kadar gelen en ilginç talep hangisiydi? Hikayesi nedir?
Çok detay verememekle birlikte bir boşanma davasında boşanmayı düşünen iki tarafın da ellerinde bulunan ve delil olarak mahkemeye sunmak istedikleri bir görüntüyü inceletmek için iki gün gibi zaman aralığında internet üzerinden sisteme başvuru yapmış olmalarıydı. Prensip gereği bahsedilen incelemeyi yapmamayı tercih ettik.

İş dışındaki zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz?
İş dışı yani kendimize ayırdığımız zaman içerisinde mümkün olduğunca dinlenmeye çalışıyoruz. Snooker, basketbol, futbol müsabakaları izlemek en büyük keyfim. Tabi bir de aileme zaman ayırmaktan çok keyif alıyorum.

Özel hayatınızda da işle ilgili düşünceler yaşıyor musunuz? Örneğin mesai saati dışında bir olaya şahit olup “Bu olaya şu uzmandan rapor alabilirdik” gibi düşünceleriniz oluyor mu?
Bizler mesai saati olmayan tabiri caizse yaşayan bir iş yapıyoruz. O nedenle aktüel yaşamımızda karşılaştığımız her olay hakkında aslında şöyle bir önlem alınabilirdi ya da ah keşke bu tarz bir mağduriyet ortaya çıkma anından itibaren bir yol haritası çizmek amacı ile özel bilirkişi raporundan faydalanılsaymış dediğimiz birçok vaka ile karşılaşıyoruz.

Sizin hizmetinizle kullanılan raporların mahkeme sonuçlarına etkisi ne derece oluyor? Bununla ilgili ilginç bir öykünüz var mı?
Bu sorunuza en çarpıcı örnek bir velayet davasına hazırlanmasına danışmanlık verdiğimiz Özel Bilirkişi Raporu neticesinde raporun teslim edildiği gün sayın hakimin lehte karar vermesi ile sonuçlandı. Bu sonucu almak elbette ki yaptığımız işin manevi olarak da bizleri çok mutlu etti.
Şunu da unutmamak gerekir ki yazdığımız raporlar bilimsel verilere dayandırılan görüş bildirmektedir. Nihai karar sayın hakimlerin takdirindedir.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Hukukun temel taşlarından biri olan önleyici hukuk hizmetinin bir parçası niteliğindeki özel bilirkişi raporu (mütalaası) aslında usulen bilinen ancak pratikte pek de faydalanılmayan bir kurum.
İşte bu noktada biz bir ihtiyaç olduğunu ve bu kurumu ve özel bilirkişi raporu veren uzmanları bağımsız danışmanlarımız, çözüm ortaklarımız olarak tarafsız bir çatı altında toplayarak bir danışmanlık sistemi kurarak hukuk profesyonellerine daha güvenilir ve daha doğru hizmeti veriyoruz.

Röportaj linki